Kontakt
Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
tel.: 022 676 76 70, 022 676 66 03
faks: 022 676 60 90
www.bialoleka.waw.pl
e-mail:dzielnica@bialoleka.waw.pl