Komunikaty

miesiąc:
»  23 lutego 2018
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ul. Szlachecka
»  21 lutego 2018
  Zawiadomienie ul. Geodezyjna
»  21 lutego 2018
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę ul. Modlińska
»  20 lutego 2018
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ul. Ostródzka
»  20 lutego 2018
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ul. Ostródzka
»  20 lutego 2018
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę ul. Modlińska
»  19 lutego 2018
  Wykaz lokali użytkowych (miejsc postojowych) przeznaczonych do najmu ul. Marywilska 44c
»  19 lutego 2018
  Wykaz lokali użytkowych (miejsc postojowych) przeznaczonych do najmu ul. Marywilska 44c
»  19 lutego 2018
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ul. Podwójna
»  19 lutego 2018
  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego