Komunikaty

miesiąc:
»  21 czerwca 2017
  Zawiadomienie ul. Głębocka
»  21 czerwca 2017
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę ul. Gołdapska
»  20 czerwca 2017
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ul. Mehoffera
»  20 czerwca 2017
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę ul. Marywilska
»  20 czerwca 2017
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę ul. Leszczynowa
»  20 czerwca 2017
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę ul. Porajów
»  19 czerwca 2017
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę ul. Porajów
»  19 czerwca 2017
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę ul. Leszczynowa
»  19 czerwca 2017
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę ul. Marywilska
»  19 czerwca 2017
  Zawiadomienie ul. Barei, Odkryta, Sprawna, Mikołaja Trąby